Átfogó felújítási munka részeként, több szakaszban átépül a Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal, melynek rekonstrukciós munkáiban a Homlok Zrt. is rész vesz.

Az Ercsi elágazás (kiz) – Pusztaszabolcs (bez) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése tárgyú projekt keretében alvállalkozóként a Homlok Zrt. feladata Iváncsa megállóhely átépítése, mely munka már a tavalyi évben elkezdődött.

A munkafolyamat hét fázisból áll, melyből az első három még 2019-ben, határidőre elkészült. Ennek részeként elsőként az állomási jobb vágány átépítése valósult meg 760 vágányméter hosszban, illetve két nagysugarú kitérő is megépült. Az első fázissal párhuzamosan, az állomási jobb átmenő fővágány mellett a 250 méteres gyalogos peronból elkészült 220 méter. A további 30 méter már a 2020-as év feladata. A második fázis során átépült a végponti bal nyíltvonali vágány, 1200 vágányméteren, a harmadik fázisban pedig a végponti jobb nyíltvonali vágányt épült át, szintén 1200 vágányméter hosszban.

A projekt azonban nem állt meg, az idén a további fázisok teljesítésével folyik a kivitelezés, melynek során átépül az állomási bal átmenő fővágány a nyíltvonali bal vágánnyal együtt és megújul a nyíltvonali jobb vágány a kezdőponton, valamint átépül a végpont felőli útátjáró is.

A nyílt-vonali bal vágány elbontására már az év elején sor került a 402+50 és a 425 szelvények között, ezen túlmenően pedig elbontották a 4. és 5. vágányokat, valamint a 4., 6. és 8. számú kitérőket.

Március második felében elindult a kezdőpont felőli oldalon a vágánykötés, illetve az állomási vágány építése két nagysugarú kitérő beépítésével együtt. A végleges vágánykép 2020. június 30-áig elkészül, és ezzel megszűnik a jelentős forgalmi zavartatás.

Általános volt az a szakmai vélemény, hogy az Iváncsa projekt tavaly megvalósult három fázisa, olyan minőségű munkát tükröz, mely irányadó lehet a magyar vasútépítésnek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a magas színvonal a további fázisok során is megmaradjon!

A teljes projekt Európai Uniós pénzeszközök felhasználásával és a Magyar Állam támogatásával, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pályázati keretein belül kerül megvalósításra.