A 2019. szeptemberében kezdődött a kivitelezés a Szigetvár állomás TDE iparvágány és iparterület átépítése projekten és a napokban lezárult a műszaki átadása.

Szigetvár állomás KITE mezőgazdasági iparvágány és iparterület a TDE ITS Kft. megbízásából átépítésre kerül. Az ipartelepen kőolaj lefejtő berendezés későbbi létesítésének érdekében megtörtént a kiszolgáló pályahálózat teljes felújítása a Homlok Építő Zrt. generál kivitelezésében.

A projekt részeként a MÁV Zrt. 60. számú vasútvonali kiágazásától kezdődően közel 2 km hosszban átépült a pályahálózat, 5 csoport kitérő beépítésével, melyből 2 csoport villamos-, 3 csoport pedig kézi állítású. A pályaátépítési munkákkal párhuzamosan épült egy vasbeton áteresz, valamint megtörtént egy meglévő áteresznek a felújítása is. A fővonalhoz tartozó kitérők váltófűtéssel felszereltek és új biztosítóberendezésként AzLM tengelyszámlálós berendezés épült a kiágazás ezen kitérőire. Az új biztosítóberendezés összekapcsolása a meglévő mechanikus rendszerrel szintén feladat volt a szerződés szerint.

A telepen a lefejtő vágányoknál rátolás elleni védelem továbbá távközlési kapcsolat is kiépítésre került, ezekkel is biztonságossá téve a telep üzemszerű, biztonságos működését. A lefejtő komplett térvilágítást kapott.

Az első komoly kivitelezési mérföldkő a tavalyi év végén a 60-as számú vasútvonalból történő kiágazás 1. számú kitérőjének az átépítése volt még a projekt kezdetén, 52 órás folyamatos vágányzárban, a szükséges bontási és földmunkát követően.

Az idei év elején kábelkiváltási munkákkal folytatódott a projekt, ezt követően pedig megkezdődött a térvilágítás, biztosítóberendezés, távközlés és váltófűtés kábeleinek fektetése, a szükséges aknák és vágány alatti átvezetések kivitelezésével együtt. Közben elkezdődtek a szivárgó, az árok, valamint a burkolt árok építési munkái és elkészült a telephely vízellátó hálózata is.

A munka következő fázisában a fővonali kiágazás melletti kitérők (1/1. számú ½ számú) részére megépült az alépítmény, lekötésre kerültek a kitérők. A telephelyen belül megkezdődött a vágányfektetés, március elején először a T2 és T3 jelű vágányokban. Még ebben a hónapban az ütemterv szerint beépültek a telephelyen lévő kitérők, valamint a teljes munkaterületen megtörtént a vágányhálózat kiépítése, a HS2 jelű útátjáró átépítésével együtt. Az átjáróba STRAIL elemek kerültek és 30 méter hosszban új aszfaltburkolatot kapott.

A tavasz folyamán megépült a pályahálózat és megkezdődtek a vasúti pálya szabályozási munkái is, melyet alvállalkozóként a VASÚTVILL Kft. végzett. A pályahálózat építési szabályozása mellett a szükséges hegesztési, padkaépítési, valamint árok füvesítési munkák is befejeződtek, a vonalszakaszt érintő átereszek felújításával és építésével, a közúti, valamint a telephelyi útátjárók kivitelezése együtt.

  1. július elején került sor a MÁV üzemeltetésében lévő pályarész ideiglenes forgalombahelyezési eljárására, erre az időpontra összességében a teljes projekt pályaépítési munkái elkészültek, a pálya és a telepített biztosítóberendezési eszközöket pedig alkalmasnak találták a biztosítóberendezési próbák lefolytatására. A térvilágítási munkák és az útátjárók is elkészültek, így nem volt akadálya annak, hogy elkezdődjenek a biztosítóberendezési próbák. A műszaki próbaüzem 2020.07.16-án kezdődött, amely során a Homlok Zrt. biztosította a próbameneteket.

A nyár folyamán két helyszínen SOMAKER típusú kármentesítő tálcák telepítésére, valamint egy dinamikus vágánymérleg beépítésére került sor, mely feladatok teljesítésével megvalósult a szerződés szerinti műszaki tartalom és elkezdődhetett a projekt műszaki átadása, valamint a lezáráshoz szükséges eljárások lefolytatása, dokumentumok elkészítése.

A műszaki átadás 2020. augusztus 27-én sikeresen, hiba és hiánymentesen lezárult. Összességében egy szép műszaki feladat valósult meg a Homlok Zrt. kivitelezésében.