2019-ben került aláírásra a vállalkozási szerződés, melynek keretében Tiszaújvárosban vasúti tárolópályák létesítésére kerül sor a Tiszai Finomítóban, emellett a keleti összekötő pálya megépítése, valamint a kivitelezéshez szükséges engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése képezte a kivitelezést végző HOMLOK Zrt. szerződött feladatait.

A szerződés aláírását követően elkezdődtek az előkészítő munkálatok és megindult a tervezés is. A projekt összetett, az üzem veszélyes jellegéből adódóan számos olyan szabályozásra és sajátosságra kellett figyelni a kivitelezés során, ami eltért a megszokott normál vasúti környezettől, de a biztonság érdekében be kellett tartani.

A projekt főbb műszaki tartalma a következő:

  • zóna: új nyugati mérlegvágány és 120 t mérőképességű mérleg építése
  • zóna: nyugati kihúzóvágány építése
  • zóna: központi vágányhálózat bővítése, gyalogos felüljáró meghosszabbítása
  • zóna: új keleti kihúzó vágányok építése
  • zóna: északkeleti kihúzóvágány meghosszabbítása
  • zóna: új tároló vágány építése, egy kitérő beépítésével
  • zóna: MOL TIFO és MPK telephelyek közötti összekötő vágány építése
  • EO-PO zóna: új lefejtő vágányok építése, egy kitérő beépítésével
  • biztosítóberendezés és térvilágítás átalakítása az új geometriának megfelelően
  • szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése

A tervek alapján a kivitelezés építési zónákra bontva került megvalósításra. A tényleges kivitelezés 2020. augusztusában kezdődött az I.– II. zóna műszaki tartalmának megvalósításával, ami az egy hónapos vágányzár ideje alatt be is fejeződött. A vasúti pálya ideiglenes forgalomba helyezése 2020.09.10.-én, míg a XV. vágány, valamint az 1. sz. és a 11. sz. kitérők forgalomba helyezése 2021.02.24-én sikeresen megtörtént. A munka ezekben a zónákban is folytatódott, így a hozzá kapcsolódó biztosítóberendezés átalakítási és a térvilágítási munkák, a statikus és dinamikus vágánymérleg kivitelezése, illetve az árok, a szivárgó és a vasúti padka építési munkái is befejeződtek az előzetes terveknek megfelelően.

A IX. zóna feladatainak teljesítése is elkezdődött 2020-ban és még az év vége előtt megtörtént az ideiglenes forgalomba helyezése a beépített kitérőknek.

A vasúti pálya kivitelezése is befejeződött, a teljes zóna átadása a projekt végén történt meg. A hozzá kapcsolódó biztosítóberendezés átalakítási és a térvilágítási munkák, illetve az árok és a vasúti padka is elkészült. A IX. zóna vasútépítési feladataihoz több munka is kapcsolódott, melyek szintén befejeződtek. Ilyen volt a kerítés és a vasúti kapu építése, STRAIL útátjáró megépítés, valamint közel 90 méter hosszban, az új vasúti nyomvonal miatt szükségessé vált M3 út hossz-szelvényének korrekciója.

A IX. zóna feladatainak teljesítésével biztosított lett a vágánykapcsolat a MOL TIFO üzemét kiszolgáló vasúti pálya és a MOL MPK üzem között.

A VI. zónában szintén vágány- és kitérőépítés volt a feladat, mely munkák még 2020-ban befejeződtek. A hozzá kapcsolódó térvilágítási munkák, illetve a vasúti padka építése, a vágány víztelenítése is megtörtént. Az oltópont áthelyezése és mintegy száz méter oltóvízvezeték kiváltása is része volt a VI. zóna feladatainak.

A befejezett zónák mellett több munkafolyamat zajlott még 2021-ban, melyek a projekt teljes befejezésééig tartottak.

A III. zónában a központi vágányhálózat bővítése volt az egyik fontos elem, a 12 csoport kitérő beépítésével együtt. Ezzel a munkával folyamatosan haladtak a kollégák, a 16. sz. és a 20. sz. kitérő ideiglenes forgalomba helyezése 2021. május közepén sikeresen megtörtént.

A kivitelezés érdekessége, hogy ezen a projekten került alkalmazásra elsőként az a GEISMAR S2PV vágányfektetési technológia, melynek egységeit a Homlok Zrt. megrendelésére a francia gyártó december utolsó napjaiban szállította le a cég telephelyére.

A vasúti pálya építése során az előre lekötött 24 méteres vágánymezőket és kitérőket a GEISMAR géplánc fektette, majd a fektetést követően a vágánymezők összekötése hevederekkel történt. Ez a technológia nagyban megkönnyíti a munkavégzést a korábban alkalmazott technológiákkal szemben.

A III. zóna kivitelezéséhez kapcsolódó biztosítóberendezés átalakítási és a térvilágítási munkák, a vasúti padka építési munkái, felüljáró hosszabbítása és átalakítása, a szükséges közmű-kiváltások, szivárgó- és STRAIL útátjáró építés munkái is befejeződtek az előzetes terveknek megfelelő időben.

A IV.-V. zónában a kihúzóvágány meghosszabbítása, illetve új tárolóvágány építése volt a feladat. Az előre lekötött vágánymezőket és kitérőket itt is a GEISMAR géplánc fektette. A vasúti pályához kapcsolódóan vágányszabályozási munkálatokat is végeztünk. Ehhez a zónához kapcsolódó biztosítóberendezés átalakítási és térvilágítási munkák a nyár folyamán készültek el.

Az EO-PO zónában a feladat közel 300 méter hosszban két lefejtő vágány és egy kitérő beépítése volt. A XVIII. vágány építését 2021. nyarán végeztük el, de a hozzá kapcsolódó munkálatok, vezetősínes útátjáró- illetve szivárgó építés is befejeződött szeptemberben.

Összességében elmondható, hogy a kivitelezési munkák az előzetesen meghatározott ütemtervnek megfelelően haladtak. A teljes műszaki tartalomnak a szerződés szerint 2021. november végére kellett elkészülnie. A kivitelezés előrehaladását, valamint a pályaépítéshez használt új technológia alkalmazását a megrendelő és a vállalkozó vezetői is megtekintették egy közös bejárás keretében május végén. A helyszínen megállapítást nyert, hogy a kivitelezés időarányosan haladt és a munkák a megrendelő által elvárt minőségi szintnek megfelelően készültek el.

A Homlok Zrt. helyszínen munkát végző munkatársai kezdetektől fogva fegyelmezetten és jól alkalmazkodtak a sajátos körülményekhez és a biztonsági elvárásokhoz a mindennapi munka során, amihez a MOL Nyrt. munkatársai minden támogatást megadtak. Reméljük, a projekt megvalósításával egy olyan komplex vágányhálózat kerül átadásra a megrendelő és üzemeltető részére, mely tükrözi a Homlok Zrt. filozófiáját és a minőségi munkával szembeni elkötelezettségét.