A MÁV Zrt. megrendelésére a Homlok Zrt. végezte a „Törökbálint megállóhelyen peronsüllyedés helyreállítása és kapcsolódó felsővezetéki, térvilágítási és távközlési munkák -I. ütem” tárgyú projekt kivitelezését.

Törökbálint megállóhely megsüllyedt peronjának helyreállítására irányuló tényleges kivitelezési munka még 2020 nyarán kezdődött a szükséges bozót- és fakivágásokkal, ezt követően indult a töltés alapozása és beépítése. Az altalaj állékonysága miatt vastagabb töltésalapozást kellett készíteni az újabb problémák elkerülése érdekében, így a nyár folyamán a töltésépítés volt a kiemelt feladat.

A jóváhagyott kivitelei tervek alapján a felsővezetéki munkák 2020. szeptember végén kezdődtek, mely munkák elvégzésére az ütemterv szerint egy hónap állt rendelkezésre. Összességében a teljes felsővezetékes munkát két ütemben, a vasútüzem folyamatos fenntartása mellett kellett elvégezni. Az első ütemben az új oszlopok állítására került sor, míg a második ütemben történt meg a felsővezeték áthelyezése az új oszlopokra és a régi oszlopok elbontása. A munkát alvállalkozóként a VASÚTVILL Kft. végezte.

A felsővezetéki munkálatokkal párhuzamosan a peronépítési munkák is elkészültek november közepére, szintén a személyforgalom folyamatos biztosítása mellett.

A víztelenítéssel és humuszolással párhuzamosan novemberben kezdődött el a szerződés-módosítással érintett utolsó fázis, a zajvédőfal építése és a növénytelepítési munkák elvégzése, mely többnyire alvállalkozók bevonásával történt.

A műszaki átadás a karácsonyi ünnepek előtt, december 17-én sikeresen lezárult, a szerződésben vállalt munkák elkészültek.

A projekten úthelyreállítási és területrendezési munkálatok maradtak a 2021-es évre, melynek elvégzését a téli időjárás befolyásolta, de ezek is elkészültek márciusra, az előzetes felmérésnek megfelelő tartalommal.

Összességében a megsüllyedt peron helyreállítása mellett megtörtént a felsővezetéki oszlopok cseréje, a korábbinál korszerűbb zajvédőfal épült és megvalósult a növényzet telepítése, pótlása is, mindez hozzájárul a személyszállítás szolgáltatás színvonalának emeléséhez, a megállóhely kedvezőbb környezetéhez.