REFERENCIÁK

Hegyeshalom-Rajka országhatár vasútvonal 988+10 hm szelvényben lévő vasúti híd átépítése projekt keretében kapcsolódó munkák végzése

Hegyeshalom-Rajka országhatár vasútvonal

Beruházó:    GySEV Zrt.
Megrendelő: Kútház Építőipari Kft.
Kivitelező:
Kivitelezés kezdete:    2018. július
Kivitelezés befejezése:    2018. december

Projekt rövid ismertetése:

A Hegyeshalom-Rajka országhatár vasútvonal 988+10 hm szelvényben lévő vasúti híd átépítése a hídszerkezet erősen elhasználódott állapota, a rajta alkalmazott tartós sebességkorlátozás miatt vált szükségessé.

Az átépítés magába foglalta a régi hídszerkezet és az azt alátámasztó alépítmények, a kapcsolódó vasúti pályaszakasz, valamint felsővezeték bontását, ezt követően pedig az új hídszerkezet beépítését, valamint a kapcsolódó pályaszakaszok és egyéb létesítmények megépítését.

A régi műtárgy bontására és az új híd építésére irányuló projektben a Homlok Zrt. végezte a vasúti pályaépítési, felsővezeték építési és szerelőtér bontási és építési feladatokat. A kivitelezés teljes kizárásos vágányzárban történt és az előzetes ütemtervnek megfelelően határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel sikeresen befejeződött.

A kivitelezési munkák befejezését követően a vonatforgalom november elején indult meg Hegyeshalom és Rajka között, ezzel befejeződött a Lajta folyón átvezető új vasúti híd építése. A beruházás eredményeként megszűnt a korábbi sebességkorlátozás is.

Az átépítés során a felsővezetéki, a biztosítóberendezési és a távközlési rendszerek is megújultak, átépültek, mindkét szakaszon új felsővezetéktartó oszlopok kerültek felállításra.

A projekt legnagyobb feladatai a két és fél hónapos vágányzárban valósultak meg. A projekt eredményeként a vonal újra az eredeti pályasebességgel járható a közlekedő vonatok számára.


  • Beruházó:    GySEV Zrt.

  • Megrendelő:    Kútház Építőipari Kft.

  • Kivitelező:    

  • Kivitelés kezdete:    July, 2018

  • Kivitelés várható befejezése:    December, 2018


Projekt rövid ismertetése:
   

Reconstruction of the railway bridge in Hegyeshalom – Rajka country border railway line, section 988+10 hm became necessary due to the seriously deteriorated condition of the bridge structure, and the permanent speed limit used on it.

The reconstruction included the breakdown of the old bridge structure and its supporting substructures, the connecting railway section, and the overhead power supply line, and then the installation of the new bridge structure, and the construction of connecting railway sections and
other facilities.

In the project of the breakdown of the old engineering structure and the construction of the new bridge, Homlok Zrt. carried out the construction work operations of the railway line construction, overhead power supply line construction and the breakdown and construction tasks of the assembly hall. The construction operation was carried out using a complete track obstruction, by the specified deadline, according to the preliminary schedule, and the technical handover-takeover was successfully carried out.

After finishing the construction works, railway traffic between Hegyeshalom and Rajka started at the beginning of November, and with that, the construction works of the new railway bridge across the river Lajta was finished. As a result of the investment, the previous speed limit also ended.