PROJECTS

Reconstruction of the Szombathely Gallery

Reconstruction of the Szombathely Gallery

Investor: Municipality of County-Rank City of Szombathely
Client: Municipality of County-Rank City of Szombathely
Contractor: Homlok Építő Zrt.
Start of construction: October 2019
Expected completion of construction: October 2020

Brief description of the project:

The modernist museum building, which was handed over in 1985, has not undergone any significant renovation in the last nearly 35 years, therefore the renovation was opportune. As a result of a public procurement procedure, Homlok Zrt. is implementing the project called “Renovation of the Gallery for Tourism Purposes”. The Gallery building is not only aesthetically but also functionally renewing in the frame of our works.

Main technical content of the project:

 • Roof renovation: replacement of heat and water insulation, revision of rainwater drainage system;
 • Facade renovation: replacement of plinths, facade windows and facade claddings, as well as facade thermal insulation;
 • Electrical renovation: preparation of plans for the new suspended ceiling and external facade lighting on the ground floor and first floor, preparation of decorative facade lighting;
 • Safety systems: review and renewal of fire alarm system, review of lightning protection system, repair of existing smoke extraction system;
 • Interiors: Upstairs museum shop and upstairs exhibition space floor covering replacement, painting repair.
 • Outdoor spaces: arrangement and landscaping of the museum environment.

The renovation of the Szombathely Gallery for tourism purposes is being carried out within the framework of the Regional and Settlement Development Operational Program (TOP) tender. The project has to be implemented within 12 months.


 • Beruházó:    Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Megrendelő:    Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Kivitelező:    Homlok Építő Zrt.

 • Kivitelés kezdete:    2019. október

 • Kivitelés várható befejezése:    2020. október


Projekt rövid ismertetése:
   

Az 1985-ben átadott modernista múzeumépületen az elmúlt közel 35 év során nem volt jelentős felújítás, így időszerűvé vált az épület felújítása. Közbeszerzési eljárás eredményeként a Homlok Zrt. végzi a „Képtár turisztikai célú felújítása” tárgyú projekt megvalósítását. A Képtár épülete nem csak esztétikailag, de funkcionálisan is megújul a munkák során.

A projekt főbb műszaki tartalma:

 • Tetőfelújítás: hő- és vízszigetelések cseréje, csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata;
 • Homlokzat felújítás: lábazatok, homlokzati nyílászárók és homlokzatburkolatok, valamint homlokzati hőszigetelések cseréje;
 • Villamos felújítás: A földszinti és I emeleti külső új álmennyezet és a külső homlokzati világítások terveinek elkészítése, homlokzati díszkivilágítás készítése;
 • Védelmi rendszerek: tűzjelző rendszer felülvizsgálata, megújítása, villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, meglévő füstelvezető rendszer javítása;
 • Belső terek: Emeleti múzeum shop és emeleti kiállító terek padlóburkolatának cseréje, festésjavítás.
 • Külső terek: múzeum környezetének rendezése, parkosítása;

A Szombathelyi Képtár turisztikai célú felújítása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatának keretében valósul meg. A projekt megvalósítására 12 hónap áll rendelkezésre.