REFERENCIÁK

A 20 sz. Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. szelvények között továbbá Szentgál – Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények között alépítményhibás pályaszakaszok helyreállítása

A 20 sz. Székesfehérvár – Szombathely vasútvonal Veszprém – Herend 562-567 hm. szelvények között továbbá Szentgál – Városlőd-Kislőd 687-691 hm. szelvények között alépítményhibás pályaszakaszok helyreállítása

Beruházó:    MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Megrendelő: Vasútvill Kft.
Kivitelező:    Vasútvill Kft.
Kivitelezés kezdete:    2018. június
Kivitelezés befejezése:    2018. december

Projekt rövid ismertetése:

 

A projekt a 20. sz. vasútvonalon két munkaterületből állt, melyeknek közös jellemzői, hogy alépítményhibás szakaszok. A folyamatos állapotromlásnak kitett szakaszokon féloldali süppedések, síktorzulások, fekszint- és irányhibák vezettek odáig, hogy a szakaszokon 40 km/h sebességkorlátozás került bevezetésre. A hibák megszüntetését kizárólag csak alépítményjavítással lehetett megoldani. Az új alépítmény mellett új felépítmény is készült.

A Veszprém – Herend szakasz alépítménye földmunkás technológiával átépült, talajstabilizációval kiegészítve. A szakaszon található 1 db teknőhíd kerethíddá épült át, és a vízelvezető rendszer pedig megújult.

Szentgál – Városlőd-Kislőd szakaszon 6-10 méteres töltések nagy mennyiségű salakot tartalmaztak, így szinte majdnem az egész töltést el kellett bontani és vissza kellett építeni. A rézsű különleges, háromdimenziós erózióvédő matracot kapott. Itt is megújult, valamint kiegészült a vízelvezető rendszer.

Az átépítés során a felsővezetéki, a biztosítóberendezési és a távközlési rendszerek is megújultak, átépültek, mindkét szakaszon új felsővezetéktartó oszlopok kerültek felállításra.

A projekt legnagyobb feladatai a két és fél hónapos vágányzárban valósultak meg. A projekt eredményeként a vonal újra az eredeti pályasebességgel járható a közlekedő vonatok számára.


  • Beruházó:    MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

  • Megrendelő:    Vasútvill Kft.

  • Kivitelező:    

  • Kivitelés kezdete:    June, 2018

  • Kivitelés várható befejezése:    December, 2018


Projekt rövid ismertetése:
   

The project included two work areas on railway nr. 20, and both were route sections with faulty substructures. Due to the continuous deterioration of the sections, unilateral sinkings, twists, surface and directional flaws appeared, and it led to a speed limit of 40 km/h being introduced in the
affected sections. The flaws could only be repaired by repairing the substructures. Besides the new substructures, new superstructures were also created.

The substructure of section Veszprém – Herend was reconstructed using earthwork technology, complemented by soil stabilization. The 1 trough bridge in this section was reconstructed into a frame bridge, and the drainage system was renewed.

In the section Szentgál – Városlőd-Kislőd, 6-10 m long embankments contained a significant amount of slag, so nearly the whole embankment had to be broken down and had to be rebuilt. The ditch got a special, three-dimensional erosion protection mattress. The drainage system was renewed and complemented here, too.

During the conversion, the overhead electrical supply, signalling and telecommunications systems were renewed and reconstructed, too, and in both sections, new power line poles were erected. The biggest tasks of the project were carried out during the 2.5-month long track obstruction. As a result of the project, the railway line can be used by the scheduled trains with the original speed again.